Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji z dniem 1 października 2011 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dotychczasową Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych przekształca się w "Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu".

Katedra Planowania i Organizacji Terenów Rolniczych powołana została w 1965 r. na Wydziale Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji Urządzeń Rolnych. W 1997 roku nastąpiła zmiana nazwy na Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych. Pod taką nazwą funkcjonuje ona do chwili obecnej.

Katedra prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w ramach kierunku Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska oraz Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... [więcej]

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

2017-03-16
II Międzynarodowa konferencja Naukowa24 marca 2017 r.
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu organizuje II Międzynarodową Konferencję Naukową w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA... [więcej]
więcej
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, 30-149 Kraków,ul. Balicka 253c,, tel: 12 662 40 17, 2009-2018   Redaktor    Polityka cookies